FAQ Actie verduurzaam uw woning

Ik heb een brief gehad met een actiecode, waarom?

U kunt hiermee deelnemen aan de actie ‘Verduurzaam uw woning’. Syntrus Achmea Hypotheken wil haar klanten inzicht geven in het energielabel van hun woning. Daarnaast willen wij u ook informeren over mogelijkheden hoe u de woning kunt verduurzamen.

Voor welke energie besparende voorzieningen geldt de tegoedbon?

De actie ‘Verduurzaam uw woning’ geldt voor energiebesparende voorzieningen die zijn opgenomen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (2020). Dit zijn:
Gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing (HR++, of hoger), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan.

Wat is het Duurzaamheidsprofiel?

Het Duurzaamheidsprofiel is een document dat u gratis kunt downloaden. U leest informatie over het energielabel van uw woning en wat u kunt doen om uw woning te verduurzamen. 

Hoeveel klanten kunnen deelnemen aan deze actie?

Het maximum aantal deelnemers aan de actie ‘Verduurzaam uw woning’ is 1.000. Wilt u deelnemen? Wacht dan niet te lang. Het activeren van de tegoedbon verplicht u tot niks. U hoeft er geen gebruik van te maken.

Wanneer en hoe kan ik de tegoedbon verzilveren?

Als u een geactiveerde tegoedbon hebt en aan de voorwaarden van de actie ‘Verduurzaam uw woning’ voldoet, ontvangt u uiterlijk op 1 juni 2021 een bedrag van € 250,-. U ontvangt het geld op het bij ons bekende rekeningnummer.